Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Mallorca
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

La més gran de les Illes Balears, que ocupa la posició central dins l'arxipèlag.


Noms anteriors: Cales B
Situació:

Les Cales. Perpendicular al carrer de les Illes Medes i paral·lel al carrer de les Cales i al carrer de l'Illa de Tabarca.tornar