Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa de Tabarca
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Illa de la Mediterrània, la més gran de les illes de la Comunitat Valenciana. Està situada a uns quatre quilòmetres al sud-est del cap de Santa Pola i pertany al partit judicial i municipal d'Alacant.


Noms anteriors: Cales D
Situació:

Les Cales. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de l'Illa de Mallorca i al carrer de l'Illa Grossa.tornar