Nomenclàtor

Informació


Nom: Illot del Carallot
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Situat a l'arxipèlag de les Columbretes, es tracta d'un monòlit cilíndirc de 32 metres d'alçada, talment una torre gegantina llançada enmig de la mar.

L'apel·latiu carall és utilitzat arreu del domini lingüístic per designar roques o penyals la forma dels quals evoca la del membre viril.


Noms anteriors: Cales E
Situació:

Les Cales. Perpendicular a l'avinguda de Francisco José Balada i paral·lel al carrer de l'Illa de Menorca.tornar