Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa Grossa
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Illa de la Mediterrània, situada en l'arxipèlag de les Columbretes. És el nom de l'illa major de l'arxipèlag.


Noms anteriors: Cales G.
Situació:

Les Cales. Perpendicular al carrer de les Illes Medes i paral·lel al carrer de l'Illa de Tabarca.tornar