Nomenclàtor

Informació


Nom: Illot de la Senyoreta
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Penyal esvelt i punxegut de forma cònica de 21 m d'alçada. Forma part de l'illa anomenada el Moncolibre, a la qual està unida per un petit coll a l'extrem de migjorn. Està situat a l'arxipèlag de les Columbretes. 


Noms anteriors: Cales J
Situació:

Les Cales. Perpendicular al carrer de l'Illa de Menorca i paral·lel al carrer de l'Illot Mascarat.tornar