Nomenclàtor

Informació


Nom: Illa d'Eivissa
Denominació: carrer de l'
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Illes
Significat:

Illa de l'arxipèlag de les Balears, en posició meridional i occidental amb relació al conjunt de les illes.


Noms anteriors: Cales K
Situació:

Les Cales. Perpendicular al carrer de l'Illa Grossa.



tornar