Nomenclàtor

Informació


Nom: Tellina
Denominació: carrer de la
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Fauna. Mol·luscos
Significat:

Mol·lusc (Tellina nitida) de valves oblongues i allargades, de color blanc i rosat, i de carn comestible i molt apreciada.


Noms anteriors: Ameradors N.
Situació:

Los Ameradors. Perpendicular al camí dels Ameradors i paral·lel al carrer de la Petxina.tornar