Nomenclàtor

Informació


Nom: Carretes
Denominació: camí de les
Data aprovació: 13 de maig de 2008
Classificació: Topònims. Noms tradicionals
Significat:

En referència al camí que antigament feien servir les carretes que anaven a fer feines al camp.


Noms anteriors: Boverals H
Situació:

Los Boverals. Paral·lel al riu Cervol. Creua la partida dels Boverals d'est a oest.tornar